وب سایت فروش مواد شیمیایی و تجهیزات جانبی دستگاههای تصفیه آب و فاضلاب

انواع مواد شیمیایی: آنتی اسکالانت، سود سوز آور، اسید کلریدریک، مواد شستشوی ممبران، مواد منعقد کننده، PAC ، پلی آلومینیوم کلراید، پلی الکترولیت کاتیونی، پلی الکترولیت آنیونی لخته ساز

انواع تجهیزات: پمپ، بلوئر، دفیوزر، ممبران، رزین، میکروفیلتر، فلیتر، ابزار دقیق